Bufabs verksamhet handlar om engagemang, fart och förtroende. Vi levererar lösningar, inte produkter. Vi är en stor familj med starka entreprenörer med stora hjärtan och vi tror på personligt initiativ lokalt för att driva affären framåt. Vi är Solutionists.

Idag är Bufab gruppen över 1 300 medarbetare fördelade bland 43 helägda dotterbolag i 28 länder. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder och har en rörelsemarginal om 11 procent. Våra medarbetare är vad som gör vår framgång. Vi erbjuder frihet, ansvar och utvecklingsmöjligheter i en internationell miljö och i ett företag präglat av entreprenörer. Samtidigt bibehåller vi mycket av företagets familjekänsla som vi haft med oss sedan vi grundades 1977. Läs mer om oss på http://www.bufab.com

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Ulrika Danielsson
070-233 81 67
ulrika.danielsson@finnvedenexecutive.se

Treasury Manager

BUFAB är i ett expansivt skede vilket ställer höga krav på verksamheten. VI vill nu utveckla vår verksamhet genom att fokusera än mer på cash and treasury management. Det är en ny tjänst där du får möjlighet att forma och utveckla uppdraget tillsammans med vår CFO och hans team. Vårt huvudkontor ligger i Värnamo men placeringen för tjänsten kan också vara i Göteborg eller i Stockholm.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvar för cash management – hantering av koncernens cashpool, behörighetshantering, optimering av kontostruktur, kontoöppning- och stängning samt agera stöd till dotterbolagen i finansiella frågor.
• Ansvar för koncernintern prissättning av finansiella tjänster (Transfer Pricing).
• Stöd vid hantering av valutaexponeringar, valutahedging och minimering av andra finansiella risker.
• Delta i process för månadsbokslut, med ansvar för Treasury.
• Säkerställa att koncernen har avropat erforderlig likviditet för att möta koncernens löpande verksamhet och investeringsbehov.
• Biträda CFO i bank- och likviditetsupphandling.
• Delta i övriga projekt inom hela koncernekonomifunktionen.
• Särskild vikt kommer att ligga på att själv utveckla, driva och förbättra Treasury-funktionen med fokus på Cash Management och effektivisering av tillhörande processer, rutiner och finansiell kontroll.

Din profil:
Vi ser att du har en akademisk utbildning inom ekonomi med inriktning mot bank och finans. Erfarenhetsmässigt kommer du ifrån en ekonomichefsroll där du verkat i en internationell miljö, alt. från banksektorn. Viktigt är att du har en förmåga att strukturera och bygga upp funktionen. Du har en stark affärsmässighet och trivs i en entreprenöriell verksamhet. Du har en god kommunikativ förmåga och kan bygga förtroende. För att trivas hos oss är du självständig och vi värdesätter flexibilitet och driv. Du talar och skriver både svenska och engelska obehindrat.

Kontaktuppgifter och ansökan
För ytterligare information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Ulrika Danielsson tfn +46 702-33 81 67. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, http://www.finnvedenexecutive.se

Välkommen med din ansökan!SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Ulrika Danielsson
070-233 81 67
ulrika.danielsson@finnvedenexecutive.se