Nimbus Group är en av Europas ledande tillverkare av fritidsbåtar. Med ett skandinaviskt synsätt på design och funktion utvecklar vi båtar för dagens och framtidens båtliv. Produkterna präglas av sjövärdighet, funktionalitet och miljömedvetenhet. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts för världsmarknaden. Nimbus huvudkontor är beläget i GKSS hamn i Göteborg. Vi säljer våra båtar till konsument via återförsäljare. Cirka hälften av vår försäljning går genom helägda återförsäljare och hälften via fristående återförsäljare. Omsättningen 2020 överstiger 1 miljard SEK och bolaget har 300 anställda.

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se

Nimbus Group AB är börsnoterade sedan den 10 februari 2021 och är i en starkt expansiv fas. Vi söker nu en

Group Finance Manager

Med försäljning i Norden, Europa och Nordamerika och med produktion fördelad på sju olika anläggningar varav Nimbus äger fyra är bolaget inne i stark tillväxtfas. Bolaget är nyligen börsnoterat på Nasdaq First North Market och därav förstärker vi Finansavdelningen med en erfaren Group Finance Manager. Syftet är att över tid upprätthålla och kvalitetssäkra en stabil löpande redovisningshantering inom gruppen som tillgodoser kraven från externa myndigheter, ägare och företagsledning. Group Finance Manager har fullt delegerat ansvar att utveckla, driva och leda ekonomi och finansprocesserna med tillhörande administrativa aktiviteter så att bolaget uppfyller de legala krav som ställs på ett börsnoterat aktiebolag med verksamhet och juridisk bas i Sverige. Du förväntas även vara ett stabilt stöd för CFO. I ditt ansvar ingår bland annat att:

• säkerställa upprättande av bolagets redovisning i enlighet med IFRS redovisningsregler och att den tillgodoser bolagets behov
• säkerställa gruppens koncernredovisning, konsolidering och dess processer samt säkerställa att våra dotterbolag arbetar enligt vald redovisningsmetod
• bokslutsarbete och extern rapportering
• upprätta årsredovisning och delårsrapporter för gruppen
• tydliggöra regelverksfrågor och upprätta redovisningsmodell
samt rutiner för verksamheten
• utgöra kravställare och stöd för verksamhetsansvariga och dotterbolagscheferna
• vara kravställande avseende redovisningsmodulen i vårt affärssystem
• delta i arbete med revisionsutskottet

I uppdraget ges du möjlighet att verka i ett starkt affärsinriktat bolag som nu påbörjar sin resa som noterat bolag inom vilket du förväntas vidare utveckla en fullt ut fungerande finansfunktion för hela Nimbus Group. Du leder ett redovisningsteam med tre personer inom bokföring och ekonomiadministration och samverkar med ekonomifunktionerna för våra dotterbolag. Group Finance Manager ingår i Finansavdelningen och rapporterar till CFO.

Vi söker dig som är ekonomichef eller redovisningschef med erfarenhet från noterad industrikoncern med egen tillverkning, produktutveckling och försäljning. Du har examen M Sc inom ekonomi och behärskar regelverket för IFRS. Du är van att utveckla processer och arbetsformer för redovisning och för en effektiv konsolidering av resultat och bokslut. För att lyckas i uppdraget inom Nimbus Group är det viktigt att du är självständig, proaktiv, noggrann och strukturerad med en inställning att saker skall vara rätt och riktiga. Du måste också tycka om att leda och utveckla andra. Du prioriterar dina medarbetare och vill gärna se dem växa, är en god kommunikatör samtidigt som du är resultatinriktad och vågar ställa krav.

Nimbus Group kan erbjuda dig en dynamisk miljö i en bransch där vi agerar på den internationella marknaden för fritidsbåtar. Vi är inne i en starkt expansiv fas där din insats kommer göra skillnad.
Placeringsort är Göteborg.

I denna rekrytering samarbetar vi med Finnveden Executive AB. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Anne Palmgren tfn +46 707 127222. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast. Sista ansökningsdag 2021-03-31. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, http://www.finnvedenexecutive.se.

Välkommen med din ansökan!SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se