Nimbus Group AB är en av Europas ledande tillverkare av fritidsbåtar. Med ett skandinaviskt synsätt på design och funktion utvecklar vi båtar för dagens och framtidens båtliv. Produkterna präglas av sjövärdighet, funktionalitet och miljömedvetenhet. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts för världsmarknaden. Nimbus huvudkontor är beläget i GKSS hamn i Göteborg. Vi säljer våra båtar till konsument via återförsäljare. Cirka hälften av vår försäljning går genom helägda återförsäljare och hälften via fristående återförsäljare. Omsättningen 2021 överstiger 1 miljard SEK och bolaget har 300 anställda.

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se

Nimbus Group AB är i en starkt expansiv fas och börsnoterades på Nasdaq First North Growth market den 9:e februari 2021. Läs mer på www.nimbusgroup.se.
Vi söker nu en

Group Business Controller

Med försäljning i Norden, Europa och Nordamerika och med produktion fördelad på sju olika anläggningar varav Nimbus äger fyra är bolaget inne i stark tillväxtfas. Utvecklingen sker både organiskt och via förvärv. För att fortsatt förverkliga vår kommersiella plan parallellt med fokus på internt effektivt resursutnyttjande söker vi nu en Group Business Controller. Du har fullt delegerat ansvar att delta i och driva aktiviteter för att infria beslutad affärsplan. Syftet med uppdraget är att säkerställa uppföljning av verksamheten och bolagens måluppfyllelse enligt plan. Du förväntas utveckla process och metod enligt gruppens behov och utveckling. Du förväntas arbeta tillsammans med bolagsledningen och utvecklar tillsammans med verksamheten en relevant uppföljningsmodell, nyckeltal och rapportpaket.

Du arbetar t ex med uppgifter inom följande områden:
• Deltar i utveckling av affärsplanen och genomför årlig översyn
• Säkerställer och agerar stöd för att affärsplanen utgör utgångspunkt för respektive verksamhetsområde och att beslutsfattare utvecklar en tydlig handlingsplan med aktiviteter
• Driver arbete med budgetprocessen och dess genomförande gentemot verksamhetsområdena och beslutsfattare
• Utvecklar och säkerställer process och metod för att värdera och dokumentera avvikelser från fastlagda mål och från budget
• Stödjer och utvecklar uppföljning av Nimbus Groups försäljningsenheter och återförsäljare
• Stödjer och utvecklar våra produktionsanläggningar och implementerar verktyg så som för- och efterkalkyl, utvecklar relevanta nyckeltal m m

Du förväntas agera självständigt och arbetar tillsammans med verksamhetens olika delar och skapar ett gemensamt synsätt för uppföljningen samtidigt som du agerar bollplank, stöd och katalysator för att få saker att hända. Group Business Controller ingår i finansavdelningen och arbetar på uppdrag av CEO och CFO. Vid behov deltar du i och är föredragande i ledningsgruppen och i styrelsen.

Vi söker dig som är ekonom och controller med industriell erfarenhet från tillverkande bolag med egen produktutveckling, försäljning och återförsäljarnätverk. Du är väl insatt i de olika verksamhetsdelarna inom ett bolag och har utvecklat en starkt kommersiell förståelse för samspelet inom resultaträkningens intäkter och kostnader. Du har deltagit i upprättande av affärsplan med dokumentation och nedbrytning till olika ansvarsområden och erfaren att utveckla metod och arbetsform för att driva budgetprocessen. Till det har du utvecklat god förmåga att utveckla både styrande rapportpaket såväl som uppföljning enligt behov från organisationen. Här utöver förväntas du bidra som stöd och bollplank för bolagets beslutsfattare och verksamhetsansvariga och är lyhörd för behov som skärper framtagning i uppföljning och genomförande. För att lyckas i detta i uppdraget är du starkt affärsinriktad, trygg i din kompetens och har erfarenheter som ger dig integritet såväl som förmåga att sätta dig in i processerna och se helheten. Är du dessutom prestigelös, har förmåga att ta människor och visar på högt engagemang och är resultatinriktad då är du välkommen att kontakta oss.

Nimbus Group kan erbjuda dig en dynamisk miljö i en bransch där vi agerar på den internationella marknaden för fritidsbåtar. Vi är inne i en starkt expansiv fas där din insats kommer göra skillnad. Placeringsort är Göteborg.

I denna rekrytering samarbetar vi med Finnveden Executive AB. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Anne Palmgren tfn +46 707 127222. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, http://www.finnvedenexecutive.se.

Välkommen med din ansökan!SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se