Xbrane Biopharma AB, som startade år 2008, utvecklar biologiska läkemedel baserat på en patenterad plattformsteknologi som ger signifikant lägre produktionskostnad jämfört med konkurrerande system. Xbranes ledande produktkandidat Xlucane är en biosimilar på originalläkemedlet Lucentis®, som adresserar marknaden för oftalmiska VEGFa-hämmare som uppgår till 10,4 miljarder EUR. Xlucane är i fas III och förväntas erhålla marknadsgodkännande i mitten av 2022. Xbrane har ytterligare fyra biosimilarer i sin pipeline som adresserar en marknad om 8,7 miljarder EUR i originalprodukternas försäljning. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm. Xbrane är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet XBRANE. För mer information besök http://www.xbrane.com.

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se

Har du en önskan om att verka i en ledande roll i ett innovativt entreprenörsbolag som genom en kostnadseffektiv produktionsplattform har en ambition om att tillgängliggöra idag väldigt dyra biologiska läkemedel till en bredare patientpopulation och där igenom positivt påverka livskvalitet och livslängd?
Vi är i ett uppbyggnadsskede med flera produktkandidater i vår portfölj för lansering på marknaden.

Xbrane Biopharma är inne i en utvecklings och tillväxtresa och söker nu en

Chief Financial Officer - CFO

Som CFO har du en central roll att i team med VD skapa en trygg och stabil ekonomi- och finansfunktion som stöd för bolagets utveckling och tillväxt. Ditt uppdrag blir att säkerställa bolagets uppföljning, rapportering och regelefterlevnad gentemot kapitalmarknaden, aktieägare, styrelse, bolagsledning och övriga intressenter såväl nationellt som internationellt. I uppdraget har du fullt ut delegerat ansvar att utveckla, driva och leda ekonomi- och finansprocesserna, rapporteringen och tillhörande administrativa aktiviteter. CFO ingår i bolagets ledningsgrupp och förväntas bidra till bolagets ekonomistyrning, affärsutveckling, plan- och budgetprocess inklusive uppföljning samt utgöra bollplank och stöd för VD och bolagets ledning. I uppdraget ingår också att som stöd för VD driva uppgifter inom området för IR.
CFO är föredragande och har ansvar att driva uppgifter i bolagsstyrelsens revisionsutskott. Du har fullt ut delegerat personalansvar för ditt finansteam bestående av tre personer och rapporterar till VD.

Den vi söker
Vi söker dig med minst 3-5 års erfarenhet i rollen som CFO från noterat bolag inom Life Science. Gärna från bolag med egen produktutveckling, projektstyrning och med försäljning inom bolaget och i partnerskap med återförsäljare. Har du dessutom erfarenhet från tillväxtbolag i din karriär är det meriterande. Du är väl insatt inom redovisning i enlighet med IFRS redovisningsregler. I grunden har du en examen inom Master of Finance eller Business Administration.
Vidare är du erfaren att leda affärsplaneringsarbetet med plan- och budgetprocessarbete, att bidra till förbättringar och väl underbyggda beslut så att bolagets tillväxt och mål kan uppnås. Du har även erfarenhet av arbete i olika uppgifter inom IR.
För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du i ditt ledarskap bygger relationer och stödjer chefer, nyckelpersoner och anställda i bolaget. Du trivs i rollen att bygga processer, rutiner och att organisera upp och strukturera. Du leder ditt team genom att involvera, coacha och stödja dem i deras utmaningar. Som person är du affärsinriktad, analytisk och starkt handlingskraftig men har samtidigt sinne för detaljer. Du skapar stabilitet genom ditt sätt att leverera kvalitetssäkrade underlag, är lösningsorienterad med hög integritet. Uppdraget kommer att ställa höga krav på din sociala och kommunikativa förmåga och att du behärskar utöver svenska även engelska språket i tal och skrift.

I denna rekrytering samarbetar vi med Finnveden Executive AB. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Anne Palmgren tfn +46 707 127222. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast dock senast 18 september. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, http://www.finnvedenexecutive.se.

Välkommen med din ansökan!SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se