Koncernen Bengt Dahlgren, grundades 1952, är tekniska konsulter med uppdragsverksamhet inom områdena, Installation, Energi&Miljö, Bygg&Fastighet samt Brand&Risk. Vi består av sex lokala dotterbolag, som både verkar självständigt och i samarbete. Vi kombinerar det stora företagets styrkor med det lilla företagets snabbhet, flexibilitet och närhet. Vi ägs av våra delägare som alla är verksamma inom koncernen. Koncernen har idag ca 550 medarbetare och omsätter ca 600 MSEK.

Bengt Dahlgren Göteborg AB, är ett av dotterbolagen. Att ta till vara de traditionella kunskaperna inom bygg och förvaltning och kombinera dem med nytänkande ser vi som vår styrka, nu och i framtiden. Vi är marknadsledande inom Göteborgsregionen och växer konstant. År 2018 omsätter vi 210 MSEK och har 180 medarbetare.

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se

Vill du vara med på vår resa tillsammans med en av landets vassaste teknikkonsulter?
Bengt Dahlgren Göteborg AB söker nu en

HR Manager

Som HR Manager inom Bengt Dahlgren Göteborg AB har du ett fullt ut delegerat ansvar för bolagets såväl strategiska som operativa HR och Employer Branding. Du har ansvar för att arbeta med HR processer enligt koncernens policys, kultur och värderingar. I arbetet ingår att bidra till att koncernens värderingar och kultur genomsyrar bolaget och dess medarbetare, att tillsammans med koncernens HR utveckla processer samt medverka i gemensamma HR projekt.
Med engagerade medarbetare erbjuder bolaget helhetslösningar som bidrar till ett mer hållbart byggande med målet att vara en föregångare i branschen. Du förväntas i rollen som HR Manager bidra till att Bengt Dahlgren Göteborg fortsatt utvecklas som en konkurrenskraftig konsultverksamhet och en attraktiv arbetsgivare. Du förväntas utveckla den personalstrategiska planen för HR som stödjer affären, den nya organisationen, företagets kultur och värderingar. Du kvalitetssäkrar bolagets HR-processer och skapar systematik, administration och uppföljning för dessa. Då kulturen är att leva som man lär är framgången i uppdraget att du involverar och arbetar genom bolagets ledare och chefer. Exempel på arbetsuppgifter som du kommer att arbeta med är:

• Stödja bolagets chefer i deras ledarskap avseende rekrytering och kompetensutveckling
• Att driva och utveckla samtliga HR-processer i bolaget för områdena attrahera, rekrytera, medarbetarskap, ledarskap
• Att driva och utveckla bolagets Employer Branding program
• Att driva uppgifter som säkerställer och utvecklar god arbetsmiljö och korrekt arbetsrättslig efterlevnad
• Driva personaladministrativa uppgifter så som rehabiliteringsärende, lönerevision, utbildningsplanering m m
• Fackliga samverkansfrågor och förhandlingar. Bengt Dahlgren har kollektivavtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer

HR Manager ingår ledningsgruppen och rapporterar till VD. Placeringsort är Mölndal, Krokslätts Fabriker.

Den vi söker
För detta uppdraget söker vi dig som har en bred erfarenhet inom hela HR- och personaladministrativa området. Du har en dokumenterat god erfarenhet och kompetens inom området för Employer Branding samt behärskar området för arbetsrätt och arbetsmiljö. För att få hög kontroll och fart i våra processer tror vi att du måste har en god digital kompetens och vana att hantera olika social media och IT-verktyg. Till detta har du arbetat med utveckling och implementering av HR-processer inklusive införande av rutiner, administration och uppföljning. Då du kommer att arbeta relativt självständigt krävs att du har erfarenhet att arbeta konsultativt gentemot organisationen och har förmåga att prioritera. I grunden har du en relevant högskoleutbildning som t ex Personalvetarprogrammet.

Genom att involvera och träna organisationen blir HR-uppgifter en naturlig del av bolagets arbetssätt. Uppdraget kommer att ställa höga krav på din förmåga att bygga långsiktigt hållbara relationer, att du har förmåga att involvera chefer och medarbetare i de uppgifter som är beslutade att genomföras. Här utöver tror vi att du måste vara starkt drivande, strukturerad, lyhörd samt ha hög integritet.

Bengt Dahlgren Göteborg AB har lagt plattformen för att ta ett nytt steg med en tydlig målbild, genomtänkt affärsplan med en ny utvecklad organisation. Vill du vara med och utveckla oss vidare till nästa nivå?

I denna rekrytering samarbetar vi med Finnveden Executive AB. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsulter Anne Palmgren tfn 0707-12 72 22. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast, dock senast söndag 3 februari. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, http://www.finnvedenexecutive.se


Välkommen med din ansökan!SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se