Stacke Hydraulik AB är ledande inom utveckling, konstruktion och tillverkning av hydraulcylindrar i Norden. Genom nära samarbeten skapar vi intelligenta lösningar som bidrar till en positiv tillväxt av våra kunders verksamhet. Våra affärsområden finns framförallt inom mobil hydraulik, såsom skog, gruva, fordonspåbyggnader och materialhantering. Vår tillverkning finns i Skillingaryd, men våra produkter används över hela världen. Stacke Hydraulik AB är ett familjeägt bolag i andra generationen, där vi 2017 med våra ca 100 anställda omsatte 158Mkr.

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Ulrika Danielsson
070-233 81 67
ulrika.danielsson@finnvedenexecutive.se

Operations Manager

Du får det operationella ansvaret för Stackes hela leveranskedja – att säkerställa leveranserna hela vägen från order till kund. Målet är att utveckla en operationsstrategi och skapa en ännu starkare konkurrenskraft. Du blir tongivande i företagsledningen och drivande i att utveckla verksamheten till långsiktig och stabil kundnöjdhet och lönsamhet.

Dina främsta uppgifter blir att:
• Leda arbetet med att utveckla ett flödesbaserat verksamhetskoncept för Stacke Hydraulik.
• Ansvara för att utveckla produktionen, medarbetarna och dig själv kring Lean som ett sätt att styra och förbättra verksamheten.
• Ansvara för att alla delar av egen och outsourcad tillverkning uppfyller de krav som ställs på produkterna avseende kvalitét, leveransförmåga och ekonomi.
• Ansvara för att vi har effektiva avtal med alla våra underleverantörer och att de uppfyller våra krav på kvalitet, leveransförmåga och kostnadseffektivitet.
• Säkerställa en bra balans mellan egen och outsourcad tillverkning.
• Ansvara för en tydlig och effektiv operationell verksamhetsplanering, både lång- och kortsiktigt.
• Säkerställa att samtliga resultatområden ovan utvecklas och levererar en ständigt förbättrad kvalitets-, ledtids- och kostnadsnivå.

Det är avgörande att företaget har en fortsatt utveckling av en kostnadseffektiv produktion.
Du rapporterar till VD och ingår i företagets ledningsgrupp.

Erfarenhet/kravprofil
• Vi vill att du som person är genuint intresserad av människor och ledarskap samt motiveras av utmaningar. Du har ett strategiskt tänkande med en helhetssyn på verksamheten. Vi söker dig som har ett stort mått av ansvar, noggrannhet och struktur men också erfarenhet av problemlösning, chefskap och möjlighet att tänka utanför givna ramar.
• Du jobbar i dag i tillverkande industri, gärna från en internationell miljö och har flera års erfarenhet av att leda personal.
• Du har arbetat med produktionsteknisk styrning såsom Lean Production (5S, Sex Sigma) eller motsvarande.
• En god analytisk förmåga i grunden, men samtidigt är en modern ledare som med hjälp av en hög energinivå, drivkraft och ett tydligt ledarskap engagerar och motiverar du till förändring. Organisationen utgår från ett lagbaserat arbetssätt och det är nödvändigt att ledarskapet bygger på samverkan och delegering.
• Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning, civilingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande. Du pratar/skriver engelska obehindrat.

Personliga egenskaper
Du utgår från en helhetssyn på verksamheten och arbetar genom verksamhetsförankring i Ditt sätt att driva förändringsarbete. Vidare är Du är en god kommunikatör, har lätt för att skapa förtroende och kan beskriva företagets långsiktiga visioner på ett engagerat sätt. Som person har Du stor integritet och trygghet i Dig själv och kan skapa öppenhet och dialog i alla led.

För ytterligare upplysningar om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Ulrika Danielsson, tfn 0702-33 81 67. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast.

Välkommen med din ansökan!SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Ulrika Danielsson
070-233 81 67
ulrika.danielsson@finnvedenexecutive.se