Alwex Transport AB är ett transport- och logistikföretag med huvudkontor i Växjö. Företaget ägs av 80 åkeriföretag som alla är skickliga specialister inom sina verksamhetsområden. Totalt disponerar Alwex över ca 300 fordon som i huvudsak verkar inom fyra affärsområden; Lager & Logistik, Miljö & Anläggning, Fjärr samt Transport & Terminal. Förutom transporter finns inom Alwex gruppen recyclingverksamhet, betongtillverkning, intermodal terminal och en omfattande tredjepartslogistik i Växjö, Jönköping, Kalmar och Malmö. Antalet anställda är ca 200 personer och Alwex har en stark marknadsposition. Omsättningen är 1,2 miljarder kronor.

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Ulrika Danielsson
070-233 81 67
ulrika.danielsson@finnvedenexecutive.se

Vi söker en marknadsinriktad

Verkställande Direktör

Du leder, planerar och samordnar framförallt det strategiska och taktiska men också det operativa arbetet inom företaget. En av dina huvuduppgifter är att med affärsmässighet, optimerad organisation och effektiva processer skapa förutsättningar för nya goda affärer både hos befintliga och nya kunder. Du har det formella ansvar som ingår i VD-rollen och återrapporterar verksamhetens utveckling till styrelsen.

VD-tjänsten kräver erfarenhet av eller potential att ansvara för försäljning. Förmåga att skapa samarbete och gemensamma mål över gränserna är en förutsättning för att lyckas i tjänsten. Så är också förmågan och erfarenheten av att initiera och driva lönsamt förbättringsarbete. Erfarenhet från branschen eller näraliggande branscher är meriterande men inte nödvändig. Särskilt viktigt är dock att Du har ett stort intresse för verksamheten och en dokumenterad affärsmässighet.

Som ledare är du en målinriktad coach och lagspelare med förmåga att utveckla verksamheten tillsammans med dina medarbetare och övriga intressenter.

Du förväntas vara en synlig och entusiasmerande chef som skapar energi och engagemang bland dina medarbetare, samtidigt som du är en tydlig ledare. Som person är du kommunikativ och har en god förmåga till helhetssyn. I din personliga profil finner vi även affärsmässighet, god ekonomisk förståelse, förmåga att driva förändringsarbete samt entreprenörsanda. Det krävs en bred kommersiell erfarenhet och vana vid att arbeta med en kundkrets som ställer höga krav på service och samarbetsförmåga. Detta kräver också stort engagemang och en stark egen drivkraft. För att lyckas i uppdraget har du en eftergymnasial utbildning på högskolenivå eller motsvarande och erfarenhet från tidigare uppdrag som VD alt. divisionschef med intäkts- och kostnadsansvar.

Intresse för branschen kombinerat med ett företagsinriktat kunnande och synsätt är slutligen goda förutsättningar för att lyckas i tjänsten.

För ytterligare upplysningar om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Ulrika Danielsson, tfn +46 702-33 81 67 alt. Martin Dambergs, tfn +46 722 06 20 84. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, http://www.finnvedenexecutive.se

Välkommen med din ansökan!SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Ulrika Danielsson
070-233 81 67
ulrika.danielsson@finnvedenexecutive.se