Smålands Turism AB är helägt bolag av Region Jönköping samt de 13 kommunerna i Jönköpings län. Vi har ett starkt samarbete i hela Småland. Vårt uppdrag är utveckling, marknadsföring och främjande av turism genom insatser på regional, nationell och internationell nivå.

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Martin Dambergs
072-206 20 84
martin.dambergs@finnvedenexecutive.se

Till huvudkontoret i Jönköping söker vi nu en kommunikativ och utvecklingsorienterad

Verkställande Direktör

Smålands Turism är den regionala turistorganisationen i Region Jönköpings län, ägt av länets kommuner och regionen. Ägarnas uppdrag till Smålands Turism AB är:

• Arbeta för att besöksnäringen utvecklas i linje med den Nationella Turismstrategin.
• Ha en uppdaterad regional strategi för besöksnäringens utveckling i regionen.
• Utveckla och erbjuda attraktiva koncept till besöksnäringens kunder med beaktande av krav på hållbarhet.
• Samverka med kommunerna i frågor som har nationellt intresse inom besöksnäringen och bidra till den regionala tillväxten genom ökade marknadsandelar inom turismsektorn.
• Vara en kompetensresurs och kunskapsförmedlare för Regionens, kommunernas och arrangörers arbete inom besöksnäringen.
• Bedriva en aktiv omvärldsspaning och anpassa verksamheten till nya trender och mönster.
• Erbjuda en hög tillgänglighet genom uppkoppling till interaktiva och moderna kommunikationsverktyg.
• Verka för att stärka varumärket Småland i samverkan med övriga Smålands län.

Verksamhetens inriktning utgår från treåriga affärsplaner som ägarna beslutar om på årsstämman. Den löpande verksamheten utgår från affärsplanen och beskrivs i årliga verksamhetsplaner.

Tjänstens huvudsakliga innehåll
Som VD förväntas du leda och driva arbetet med att utveckla och främja turism genom insatser på regional, nationell och internationell nivå. Du ansvarar för att Smålands Turism på uppdrag från styrelsen utveckla turism genom samverkan med kommuner, kommuner i samverkan, lokala turistaktörer och andra aktörer som bolaget finner lämpliga för ändamålet.

Som VD ska du utifrån den framtagna strategin och affärsplanen leda arbetet med utveckling och finansiering av olika verksamhetsområden och teman såsom exempelvis naturturism, kulturturism, design, möten, konferenser, mat samt evenemang. Prioriteringen görs utifrån aktuella omvärldsanalyser och efterfrågebilder. Kontaktytorna är många eftersom näringen består av små och stora företag samt offentliga och privata aktörer, såväl nationella som internationella.

Din profil
Vi söker dig som har erfarenhet av ledande befattning helst inom turism- och besöksnäringen. Vidare ser vi gärna att du i din profil har/är:

• Stor förmåga att ansvara för och driva projekt med tyngdpunkt på samverkan och kommunikation med många olika aktörer
• Dokumenterat kunnande att fungera som inspirerande ledare och god förmåga att initiera och upprätthålla relationer med olika typer av företag, organisationer och offentliga myndigheter
• Erfarenhet av att initiera och driva utvecklingsprojekt med regionala, nationella och internationella samarbetspartners
• Dokumenterad god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska, tyska är meriterande
• Van användare av Officeprogram

Du är en driven person som trivs med både strategiska och operativa utmaningar. Du är prestigelös, jordnära och har god förmåga att skapa förtroende hos såväl ledning, anställda och kunder/samarbetspartners.

Vi vill att du har starkt kundfokus, ett tydligt eget ledarskap kombinerat med ett intresse för att bygga nätverk och samarbeten. Du är en kommunikativ och lösningsorienterad lagspelare med mycket god förmåga att samarbeta med alla delar av en organisation. Du har också erfarenhet av att hantera olika kompetensområden för ett uppdrag.

Kontaktuppgifter och ansökan
I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Finnveden Executive. För ytterligare information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Martin Dambergs tfn +46 72 206 20 84. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast, dock senast 11/2. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, http://www.finnvedenexecutive.se

Välkommen med din ansökan!SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Martin Dambergs
072-206 20 84
martin.dambergs@finnvedenexecutive.se