Ymer Technology AB är en snabbväxande global industrikoncern som startade år 2005. Ymer utvecklar, tillverkar och säljer systembaserade kundspecifika kylarlösningar till industrin för ”off highway” maskiner och vindkraftsindustrin. Styrkan i bolagets erbjudande är effektiv design av olika kylelement och att kombinera dessa till balanserade kylsystem. Ymers mission är att leverera kostnads- och prestandaeffektiva lösningar inom området för värmeväxling. Ymer Technology AB omsätter idag ca 500 MSEK och har ca 100 anställda i Sverige, Danmark, Frankrike, USA och Kina.

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se

Group Business Controller

Ymer Technology växer kraftigt, bygger ut produktionen och etablera nu en ny divisionsindelad organisation med egna resultatansvar. Med egna produkter, egen konstruktion, egen tillverkning och stora projekt orders rustar vi oss nu för en fortsatt tillväxt på den globala industriella marknaden för Off Highway och Vindkraft. Som ett led att lyckas med vår strategiska plan behöver vi nu förstärka vår verksamhet med en Group Business Controller med fokus på divisionsindelad affärsstyrning och uppföljning avseende kund- och projektresultat och lönsamhet. Placeringsorten är Stockholm.

Som Group Business Controller har du det övergripande ansvaret för koncernens ekonomistyrning och Business Control. Du tar din utgångspunkt i vår fastställda affärsplan och sätter upp en process och metod för controllerrollen och analysen av verksamheten. Du verkar som stöd för verksamhetens beslutsfattare och bidrar som bollplank med analys och uppföljning. Utmaningen i detta uppdrag blir initialt att bygga upp och utveckla en fullt ut fungerande Business Controller funktion för Ymer Technology Group. Din placering blir på vårt huvudkontor i frihamnen i Stockholm men arbetet inkluderar även en del resor till våra försäljnings- och produktionssiter i Asien, Europa och USA. Du ingår i ledningsgruppen, rapporterar till CEO och har ett nära samarbete med vår CFO, våra divisionschefer, vår produktionschef och inköpsfunktion. Dina arbetsuppgifter kommer bl a att inkludera:

· Att delta i utvecklingen av koncernens affärsplan och säkerställa process och metod för att affärsplanen utgör utgångspunkt för respektive verksamhetsområde och beslutsfattares affärsplanering, budget och aktiviteter
· Att delta i målsättningen för respektive affärsområden och prioritera handlingsplan och aktiviteter samt följa och mäta resultatuppfyllelse
· Att utveckla metod och process för ekonomistyrningen inom koncernen med särskilt fokus på uppföljningen av orderavvecklingen där varje order drivs som ett projekt, produktionsprocessen, investeringskalkyler och bedömningar för att nämna några områden
· Att utveckla metod och process för produktkalkyleringen
· Ansvara för budgetprocessen och dess genomförande avseende koncernens affärsområden samt för sammanställning av resultatprognoser

Vi söker dig som vill bidra och skapa avtryck genom att lyfta vår koncerns ekonomistyrning och affärsuppföljning till nästa nivå. För att lyckas med detta uppdrag tror vi att du är pedagogisk, självgående och har ett intresse för affärer. Som person är du analytisk och har inställningen att delta aktivt i koncernens olika delar för förståelse och bidrag till utveckling. Att kunna läsa och dra slutsatser ur boksluts- och kassaflödesanalyser är viktigt samtidigt som mjuka data från våra affärs- och produktionsenheter är centrala för att kunna presentera samband och konsekvenser på ett pedagogiskt sett. Vi söker dig som är nyfiken och självgående, vågar utmana oss men samtidigt förstår vikten av ett smidigt samarbete. Vi tror att du behöver erfarenhet från internationell verkstadsindustri och i grunden har en akademisk grundexamen inom ekonomi gärna med inriktning på ekonomistyrning. Vårt koncernspråk är engelska vilket krävs att du behärskar i tal och skrift.

På Ymer Technology kan vi erbjuda en spännande och mer senior business controller position. Vi växer snabbt och har en ambitiös agenda där vi går från att vara en mindre konstruktions- och monteringskoncern till en MidCap tillverkningsindustri. Företaget är ägarlett samtidigt som styrelsen nyligen professionaliserats. Vi vill ha med dig som senior och affärsinriktad Business Controller på den här framgångsresan.

I denna rekrytering samarbetar vi med Finnveden Executive AB. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Anne Palmgren tfn +46 707 127222. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, http://www.finnvedenexecutive.se.

Välkommen med din ansökan!

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se