Folkteatern Göteborg är den samtida teatern för den breda publiken. Våra föreställningar vågar utmana och ifrågasätta strukturer och normer. Med rötterna i folkbildningen har vi en unik historia att utveckla. Folkteaterns bas är egenproducerad teater för alla målgrupper och är även en scen för nationella och internationella gästspel. Teaterns foajé är en mötesplats för samtal, föreläsningar och andra aktiviteter. Folkteatern är en ekonomisk förening med medlemmar från 250 olika organisationer och föreningar såsom fackförbund, hyresgästföreningar, bildningsförbund och privatpersoner. Folkteatern har sitt uppdrag av Västra Götalandsregionen. Totalt arbetar 45 personer vid teatern och genomför i genomsnitt 6 produktioner per spelår.

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se

Marknadsinriktad Kommunikationschef

Som vår marknadsinriktade kommunikationschef har du det övergripande ansvaret för att Folkteatern Göteborg har en extern och intern kommunikation och marknadsföring som stämmer överens med verksamhetens uppdrag och inriktning. Övergripande syftet med befattningen är att övertid säkerställa att folkteatern är en etablerad plats i Göteborg och att teatern blir en av de främsta i Sverige på att kontextualisera scenkonst i kommunikation. I uppdraget finns flera utmaningar så som att bidra till att Folkteaterns konstnärliga vision blir känt, att utveckla arbetsformerna, teknikanvändningen och uttryckssätten för att nå en bredare publik och att utveckla kommunikationsavdelningens arbetsformer och arbetssätt. En viktig utgångspunkt, för dig att arbeta med i detta uppdrag, är att tillsammans med avdelningen utveckla en långsiktig strategi för Folkteatern Göteborgs interna och externa kommunikation och marknadsföring och som hela organisationen står bakom, är en del av och känner ansvar för. Att nå en allt spretigare publik är en utmaning för teatern och det blir ditt ansvar, som kommunikationschef, att utveckla dialogen med teaterns olika målgrupper och intressenter samt med nya grupper i samhället i syfte att stärka banden och utveckla nya besöksgrupper. Det kan handla om såväl föreningar, ombud, beslutsfattare, kulturpersonligheter som näringsliv, högskolor och universitet.
Kommunikationsavdelningen består idag av fem personer: kommunikatör, pressansvarig, orginalare/AD, biljettkassa och kommunikationschef. Under kommunikationsavdelningen ligger också teaterns publikvärdar som är cirka 15 personer. Kommunikationschefen rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen.

Den vi söker har erfarenhet från arbete i kulturlivet, i en liknande ledarroll eller som projektledare inom fältet för kommunikation och marknadsföring och är väl insatt in den konstnärliga processen. I grunden har du en kommunikation- och marknadsinriktad utbildning på högskolenivå eller motsvarande. Som person är du samhällsorienterad och väl insatt i den kontext kulturlivet verkar i samt har intresse för scenkonstområdet. Vidare är du väl insatt sociala media och hur dessa kan nyttjas och kombineras. Uppdraget är mångfasetterat och ställer höga krav å ena sidan att du är analytisk, strukturerad och metodisk och samtidigt att du är social, kommunikativ, lyhörd med fokus att samla ihop delarna och skapa resultat. Till din läggning är du nyfiken, driven och trivs i en ledande roll. Ditt naturliga sätt att driva uppgifter processorienterat medför att du skickligt förankrar ditt uppdrag i organisationen samtidigt som du skapar delaktighet och får med dig människor. Du kommer att arbeta med starkt konstnärligt drivande produktionsteam och kreatörer vilket ställer höga krav på att du har en stabil och god självkänsla inom ditt område. Uppdraget ställer höga krav på din ledarskapsförmåga, att utveckla individer och få människor att samverka. Som kommunikationschef förväntas du hantera det svenska och engelska språket flytande i tal och skrift.

Vill du vara med och utveckla vår kommunikation och marknadsföring så att Folkteatern Göteborg verkligen når ut till den breda publiken – då är du välkommen att sända oss din ansökan.

I denna rekrytering samarbetar vi med Finnveden Executive AB. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsulter Anne Palmgren tfn 0707-12 72 22. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast, eller senast 2/12. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, http://www.finnvedenexecutive.se

Välkommen med din ansökan!SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se