Länsförsäkringar Jönköping är ett av de 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolagen i Sverige. Företaget bedriver försäkrings- och bankverksamhet samt fastighetsförmedling i Jönköpings län. Affärsidén är att erbjuda ekonomisk trygghet för privatpersoner, lantbrukare och företag. Genom samarbetet med övriga länsförsäkrings-bolag förenar Länsförsäkringar Jönköping det lilla bolagets smidighet med det stora bolagets styrka. I dagsläget har företaget ca 210 anställda fördelade på sex kontor i Jönköping, Nässjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har Länsförsäkringar Sveriges mest nöjda kunder inom bank privat, livförsäkring privat, sakförsäkring privat, bilförsäkring privat och sakförsäkring företag.

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH RÅDGIVARE
Lena Nero
070-892 77 75
lena.nero@finnvedenexecutive.se

Verkställande Direktör

Vi söker en erfaren, engagerande och dynamisk ledare som kan ta över stafettpinnen och fortsätta driva utvecklingen av ett framgångsrikt bolag in i framtiden.

Länsförsäkringar Jönköpings nuvarande vd går i pension vid årsskiftet. Tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare har han under snart tio år drivit en mycket framgångsrik utveckling av bolaget. Banken, försäkringsrörelsen och finansförvaltningen har under perioden haft en kraftig tillväxt och bolaget har i dag en styrkeposition, såväl ekonomiskt som i marknaden. Det är med andra ord ett stabilt och välskött bolag, med goda förutsättningar inför framtiden, som nu söker en ny vd.

Uppdraget

Länsförsäkringsgruppens främsta utmaning är att kunna hantera förändringar och omställningar i en allt snabbare takt. Detta måste ske i kombination med långsiktighet, uthållighet och med gruppens kärnvärden som grund. Särskilt viktigt är att bevara den lokala prägeln både i det fysiska och digitala kundmötet.
En utmaning som vd blir att utifrån bolagets nuvarande styrkeposition bevara stabiliteten i verksamheten, samtidigt som du tillsammans med dina medarbetare skapar framåtanda och rätt förutsättningar för förändring i organisationen.

Vem är du?

Du har en framgångsrik bakgrund som vd eller har haft motsvarande roll med eget resultat- och ledningsansvar på lägst regionnivå. Din bakgrund omfattar erfarenhet från moderna tjänstebaserade företag, i första hand från den finansiella sektorn såsom försäkring och bank med koppling till långsiktig kapitalförvaltning. Eftersom branschens och bolagets verksamhet blir allt mer komplex och styrd av omfattande regelverk ser vi helst att du har en akademisk examen inom ekonomi och/eller juridik.

För att axla rollen som vd för Länsförsäkringar Jönköping är det viktigt att du har ett stort affärs-mässigt kunnande, ett vitaliserande ledarskap och en prestigelös framtoning. Du är resultatorienterad och ditt ledarskap grundar sig på målbaserad styrning. Du delegerar ansvar och gör det möjligt för medarbetarna i organisationen att växa med uppgifterna.

Som person är du samhällsintresserad, analytisk och har god förmåga att strategiskt kunna hantera komplexa sammanhang. Du är kommunikativt skicklig, såväl internt som externt och har ett genuint intresse för att skapa goda relationer till medarbetare, kunder och samarbetspartners. Du är klar och trygg i din ledarroll och uppfattas som en mogen person med stor integritet. Naturligtvis delar du också Länsförsäkringar Jönköpings övergripande värderingar samt organisationens syn på ledarskap och medarbetarskap.

Då lokal närvaro är en grundläggande styrka i Länsförsäkringar Jönköping ser vi gärna att du bor eller har för avsikt att bosätta dig i Jönköpings län.

I denna rekrytering samarbetar vi med Finnveden Executive AB. För ytterligare information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Lena Nero på tel. 0708-92 77 75 alt. 036-19 64 30. Du kan också kontakta Göran Lindell, styrelseordförande i Länsförsäkringar Jönköping, på tel. 0706-41 14 08.

Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast. Sista ansökningsdag är den 4 juli 2016 och sker via Finnveden Executives webbplats http://www.finnvedenexecutive.se

Välkommen med din ansökan!SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH RÅDGIVARE
Lena Nero
070-892 77 75
lena.nero@finnvedenexecutive.se